Talent Management een containerbegrip?

Talent Management is zo langzamerhand als term niet meer weg te denken. Te vaak wordt het woord ‘Talent Management’ of ‘talentmanagement’ als ‘containerbegrip’ gebruikt. De betekenis die we er aan geven blijkt ook nogal divers te zijn. Het woord ‘talent’ op zich al is een woord waarbij een ieder zo zijn gedachtes heeft. Te vaak spreek ik managers en directieleden die aangeven dat zij volop bezig zijn met talent management in hun organisatie. Als ik dan vraag ‘wat’ ze precies doen? En voor wie? Dan zijn het meestal de standaardantwoorden die gegeven worden.

Wij beoordelen onze mensen echt op hun talenten! Wij plotten onze mensen in een z.g. 9-grid of 9-box en beoordelen ze op hun ware talent. Wij kijken daarbij naar zowel naar performance als naar potentieel of wij doen veel aan opleiden om onze mensen de juiste skills bij te brengen!

Helaas is hier echter in de meeste gevallen puur sprake van Competentie Management of Performance Management en wordt Potentieel op een subjectieve wijze (veelal door de directe manager) beoordeeld. Competentie Management is zeker niet onbelangrijk en draagt bij aan doelstellingen van de organisatie, maar als we spreken over Talent Management dan hebben we het over de sterktes die iemand van nature al in zich heeft die we extra gaan stimuleren en benutten, in plaats van ons te richten op tekorten! En dat begint al als manager of leidinggevende met o.a. het in kaart brengen van de verschillen tussen mensen in plaats van gelijkgestemden om ons heen te verzamelen. De z.g. Menselijke Diversiteit en verschillende Drijveren van een ieder kunnen mits op de juiste wijze ingezet, mensen in hun energie en kracht zetten en teams en organisaties in Flow laten floreren, waardoor de performance vanzelf komt en op langer termijn zelfs vele malen hoger zal zijn.Nog maar niet te spreken van de positieve invloed op de uitstroom (kosten!) van medewerkers.

Written by

Martijn is, als duale denker, een betrokken sparringpartner van directies en top management binnen diverse organisaties en is de grondlegger van het gedachtegoed van TalentBlu. Martijn is afgestudeerd aan de Nyenrode Business Universiteit waar hij een Executive MBA in Business & IT heeft afgerond. Als PhD kandidaat verricht Martijn op dit moment internationaal onderzoek. Binnen het Nyenrode Executive PhD programma richt hij zijn onderzoek op Talent Management en Strategie binnen de IT sector.